Volg ons

ALV 11-11-2020

Een mededeling van het bestuur van de vereniging Het Langeloo met betrekking tot de op 11 november aanstaande geplande Algemene Ledenvergadering.


Beste leden van Golfclub Het Langeloo,

We hadden een laatste Algemene Ledenvergadering gepland om het onderstaande met u te bespreken op woensdag 11-11-2020 in het clubhuis van Golfclub Het Langeloo. Covid-19 stuurt onze ‘officiële’ plannen helaas in de war. Graag hadden wij als bestuur op deze dag en op deze wijze ook afscheid willen nemen van de leden van de vereniging. 

Zoals vermeld staat op de website is het clubhuis doordeweeks gesloten tot en met het einde van het jaar. Dat geldt overigens ook voor andere gelegenheden, zodat het op dit moment niet mogelijk is volgende week een ALV te houden. Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn deze plannen aan te passen. Dat heeft tot gevolg dat het op dit moment onmogelijk is om met genoeg mensen te beslissen over de te verdelen gelden.

Gelet op artikel 21, lid 3, van de statuten leidt dit tot de verdeling van het huidige vermogen in gelijke delen aan elk lid van de vereniging ten tijde van het besluit tot ontbinding (lid op de datum 30-06-2020).. De uitbetaling zal plaatsvinden in de tweede week van november.

Het te ontvangen bedrag kunt u naar believen schenken aan een goed doel,  zoals op de Buitengewone ALV geopperd werd.  Die schenking dient u als lid dan zelf te activeren. Bijvoorbeeld: donatie aan de Stichting Handicart (rekeningnummer NL87INGB0005345967). De missie van Stichting Handicart is mobiliteit te verschaffen aan mindervalide golfers om hen daarmee in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Daarmee geeft de stichting deze groep golfers de mogelijkheid zowel lichamelijk als ook geestelijk actief te blijven.

De belangrijkste stappen die genomen moesten worden bij het opheffen van Golfclub Het Langeloo zijn intussen gezet. Nadat het eigen vermogen van de vereniging is verdeeld onder de leden, zal de kascommissie de financiële verantwoording controleren en nadat de balans en de verlies- en winstrekening, met de toelichting daarop, is geaccepteerd en goed bevonden, zullen de leden worden geïnformeerd.

Het 25-jarig bestaan van Golfclub Het Langeloo gaat op deze wijze weinig roemrucht ten onder.

Wij willen u hartelijk danken voor de mooie jaren die we met elkaar hebben beleefd. Wij waarderen het in ons gestelde vertrouwen en hopen dat we met u nog vele mooie herinneringen op mogen halen tijdens de toekomstige ontmoetingen.

Tot golfs!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Het Langeloo

Edith Owel, secretaris Golfclub Het Langeloo

Realisatie en implementatie door Digiwacht

Volg ons