1 - Fore! af

Fore! af...

Leuk binnenkomertje vonden we zelf wel. Dit in plaats van het zo afgezaagde “introductie”,
“ten geleide”, “voorwoord”,
“inleiding, “proloog” of wat dies meer zij. Dus deze “Fore! af”
als eerste
pagina van de lustrumuitgave van uw en onze golfclub die dit jaar zijn vierde
lustrum viert. En dat “fore!” vraagt ook wel om een beetje aandacht.

Het is natuurlijk niet geheel toevallig dat de lustrumcommissie gevraagd werd te zorgen
voor de samenstelling van dit nummer en het is ook niet
toevallig dat deze commissie dit
- heel slim - op het bordje deponeerde van het
bestuur, wij dus.

In een vroeg stadium werd Jenneke Verheuvel om medewerking verzocht, omdat zij beschikte
over een zeer uitgebreide kennis van zaken en een
mentaal archief, waaruit we naar believen
konden putten.

Op haar advies moesten er niet alleen artikelen komen over commissies, maar ook over
mensen binnen de vereniging Het Langeloo. Zonder de
belangeloze medewerking van een
groot deel van onze leden kan de club namelijk
niet bestaan!

Er wordt steeds veel in eigen beheer gedaan om de kosten te drukken. Denk hierbij aan de
vele
vrijwilligers in de commissies, met name de baan- en barcommissie! Het aanbod
van lekkere hapjes uit de keuken, als begeleiding bij een ruim baraanbod, wordt
uitgebreider, zodat we ook eens iets anders aan de leden kunnen voorschotelen.
Al kunnen die niet en nooit op tegen de overheerlijke hapjes die Jenneke in haar eigen
keuken klaarmaakt!

Ik hoop dat we met elkaar de handen uit de mouwen blijven steken omeze prachtige club te
behouden zoals deze nu is met een prettige, gezellige sfeer.

Helaas kunnen we geen invloed op het weer uitoefenen, maar we wensen iedereen veel zon,
weinig regen
en heel veel golfplezier ook tijdens de nazit op ons terras of in het clubhuis.

Het is ook altijd gebruikelijk dat er mensen of instituten bedankt worden bij de totstandkoming
van een dergelijke uitgave en dat doen we dan ook.
Veel dank aan alle vrijwilligers die steeds
met raad en daad, belangeloze hulp,
tomeloze energie en onbaatzuchtige bereidwilligheid klaar
staan voor onze club.

Als samenstellers van deze uitgave hopen wij dat jullie allen nog veel lustra in gezondheid
zullen meebeleven.