Buitengewone ALV 30 juni 2020

alv     Het Bestuur nodigt haar leden van harte uit voor de
     Buitengewone Algemene Ledenvergadering:Beste leden,

Vooraankondiging betreffende de uitgestelde ALV d.d. 19-5-2020:

Het bestuur van Golfclub Het Langeloo houdt op 30 juni 2020 om 20.00 uur een
Buitengewone ALV in het clubhuis van Golfclub Het Langeloo.
Uiteraard houden wij ons hierbij aan de huidige opgestelde regels van RVIM.
Mochten er meer dan 30 leden aanwezig zijn bij deze vergadering dan zullen
wij naar een andere locatie moeten uitwijken.

Volgende week ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor deze
Buitengewone ALV per mail van ons. Die uitnodiging zal vervolgens
ook op de website komen te staan.
In die uitnodiging treft u een aantal bescheiden aan, onder andere een formulier
waarop u kunt aangeven of u aanwezig zult zijn op die avond.

Wilt u ons alstublieft laten weten of u deze avond aanwezig wil en kan zijn?
Wij kunnen dan rekening houden met het deelnemersaantal en eventueel
tijdig voor een andere locatie kiezen.
Wij hopen van harte u te ontmoeten op dinsdagavond 30 juni 2020.

Alvast hartelijke dank!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Golfclub Het Langeloo