Local rule: plaatsen toegestaan

localruleplaatsen     Vanaf vandaag is het toegestaan de bal te "plaatsen''
     als je dat wilt. We leggen het uit:

 

In de herfst en winter is golf nog moeilijker dan de sport normaal al is.
Het is koud, de banen zijn vaak nat en de bal vliegt en rolt minder ver.

Maar gelukkig zijn er 'winterregels' die het leven van een golfer iets makkelijker maken.
In het regelboekje is geen apart hoofdstuk gewijd aan winterregels. We hebben het
dan ook eigenlijk over regels waarmee je in winterse omstandigheden vaak te maken krijgt.
Maar er is één regel die wel te beschouwen is als een echte winterregel en die is bekend
onder de naam "plaatsen" (of "preferred lies").

Het is in feite een local rule (een plaatselijke regel, een baangebonden regel)
die alleen in de koude maanden geldt en alleen op kort gemaaide delen van
de baan (bijvoorbeeld de fairways, de voorgreen en de apron rondom de green).

De winterregel "plaatsen" houdt in dat je de bal mag schoonmaken en plaatsen.

Hier volgt de precieze formulering van de plaatselijke regel:
"Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf
worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet
de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar
niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen
en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.

Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van
paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager."

Europese golfbanen mogen de winterregel "plaatsen" laten gelden in periodes
tussen 1 november en 30 april omdat de fairways dan vaak minder fraai zijn.
De ligging van de bal is in de winter vaak veel minder goed dan in de zomer
en het komt ook vaak voor dat er modder aan de bal gaat kleven.