Nieuwe handicap-tabel

handicap     Voortschrijdend inzicht heet dat tegenwoordig, als er een
     aanpassing komt op iets dat niet helemaal lekker loopt.
     We hebben nieuwe handicaptabellen, en Herman Knol
     legt uit waarom:


HOERA, DE NIEUWE HANDICAP BAANTABELLEN ZIJN BINNEN

Sommigen van u herinneren zich vast nog wel dat we in 2016 (alweer)
zijn overgestapt van ons toenmailge NGF systeem ( “kleine banen”)
naar het meer Europese EGA system (“grote banen”).

Om de moeilijkheid van het spelen van het NGF systeem meer in
lijn te brengen met het EGA systeem hebben we destijds allemaal
een nieuwe handicap gekregen met een nieuwe zg playing handicap
( aantal slagen mee).

Dat bleek geen onverdeeld succes ( vooral de dames kregen het
zwaar te verduren) en in 2018 is het systeem qua moeilijkheid
aangepast en is een proef gestart op 18 PAR3 banen.
Deze proef is zodanig verlopen dat NGF heeft besloten
de systematiek die in deze proef is gebruikt uit te rollen
naar alle PAR3 banen in NL. en die toch ook qua moeilijkheid
niet te ver uiteenloopt met het EGA systeem.

Uiteindelijk betekent de wederom aangepaste systematiek dat de
dames er in de lage hcp-categorie er 1 slag bij krijgen, in de
middelgroep 3 slagen en boven hcp 32 ( veruit de meesten van
onze dames zitten daarin) er 4 slagen bij krijgen.

Bij onze mannen ligt dat wat anders. In de lagere regionen
blijft de playing handicap gelijk, in de middengroep + 1 slag
en bij de hogere handicappers loopt het uit tot 2 slagen.

Ingangsdatum: al 26 mei bij de maandbekers as zondag.

Hierbij ontvangen jullie de nieuwe tabellen voor dames/heren 9 resp. 18 holes.
Zoek je eigen handicap even op en bekijk je nieuwe playing handicap.
De tabellen hangen overigens ook in het clubhuis op de gebruikelijke plaatsen.
De tekst van de nieuwe kleuren tabellen is nog wat klein uitgevallen, maar dit
is even voor nood. (we wilden er zsm mee beginnen).

We hopen dat met name de dames uit de nieuwe playing handicaps
moed zullen putten en er flink tegenaan gaan de komende maaanden.

Veel succes allemaal.
24 mei, handicapregistratie.

hcptabel1

hcptabel2