Het is vrijdagavond...

     ...en iedereen is bezig eieren te schilderen en te verstoppen.baanman
     Iedereen? Nee, één baanman rijdt zijn eenzame rondjes in de
     schemering. "Ik verwacht vannacht regen'', zegt Marcel Twente,
     "dit is het moment om de greens te bemesten". En daar verdwijnt
                                                              ie in wolken van patentkali.

 

baanman