Tevredenheids-onderzoek

     Het bestuur is er zich zeer van bewust dat onze verenigingtevredenheidsonderzoek
     wordt gedragen door vrijwilligers. Hoe lastig is het dan om elkaar
     te vragen naar een goedbedoeld oordeel over de stand in 2018.

 

Toch wil men graag weten hoe ze het u als lid van Het Langeloo nog beter naar de zin kunnen
maken. In het ledendeel van deze website is (na inloggen) een tevredenheids-onderzoek
geplaatst. U vindt het in de rechterkolom, bijna onderaan, in het Leden Menu.

Het bestuur rekent er op dat u met de kennis die u heeft over het gegeven dat alle clubhuis-
en baanactiviteiten vrijwillig worden uitgevoerd uw oordeel wilt geven.
En ze gaat er ook van uit dat uw opmerkingen vergezeld gaan van ideeën die binnen dit
kader haalbaar zijn, en hoopt tevens dat u indien mogelijk zelf daaraan een bijdrage wilt
leveren.

Als dat zo is bent u van harte welkom de enquête in te vullen.